2017-2018  სასწავლო  წლის  აკადემიური კალენდარი

(ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის)

გაზაფხულის  სემესტრი

 15-23- თებერვალი

 

 ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  

 26  თებერვალი

 

 გაზაფხულის  სემესტრის დაწყება   

 23-28 აპრილი

 შუალედური გამოცდები (მე-9 კვირა) 

 4- 9 ივნისი

  ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული

  რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  წარდგენა  (მე-15 კვირა)

 11-16 ივნისი

 ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  დაცვა     (მე-16 კვირა)

 18 ივნისი-23 ივლისი

 შუალედური გამოცდის აღდგენა/ გადაბარება  (მე-17 კვირა)

 25 ივნისი-3  ივლისი

 დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)   (მე-18-19-ე  კვირა)  

 6 ივლისი -14 ივლისი

 დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)      (მე-19-20-ე   კვირა) -შემოდგომის სემესტრის დასასრული

 

უქმე დღეები:

3 მარტი - დედის დღე;

8 მარტი - ქალთა  საერთაშორისო დღე ;

9 აპრილი - დამოუკიდებლობის  აღდგენის  დღე;

9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე ;

12 მაისი - წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;

26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე .

არდადეგები:

6 აპრილი-10 აპრილი - სააღდგომო არდადეგები

16 ივლისი-8  სექტემბერი- სემესტრული არდადეგები