2017-2018  სასწავლო  წლის  აკადემიური კალენდარი

(მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის)

გაზაფხულის  სემესტრი

 26 თებერვალი-3 მარტი

 ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  

 5 მარტი

 გაზაფხულის  სემესტრის დაწყება   

 30 აპრილი - 5 მაისი

 შუალედური გამოცდები (მე-9 კვირა) 

 11-16 ივნისი

  ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული

  რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  წარდგენა  (მე-15 კვირა)

 18-23 ივნისი

 ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  დაცვა     (მე-16 კვირა)

 18-23 ივნისი

 შუალედური გამოცდის აღდგენა/ გადაბარება  (მე-17 კვირა)

 2 ივლისი-10  ივლისი

 დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)   (მე-18-19-ე  კვირა)  

13 ივლისი -21 ივლისი

 დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)      (მე-19-20-ე   კვირა) -შემოდგომის სემესტრის დასასრული

 

უქმე დღეები:

3 მარტი - დედის დღე;

8 მარტი - ქალთა  საერთაშორისო დღე ;

9 აპრილი - დამოუკიდებლობის  აღდგენის  დღე;

9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე ;

12 მაისი - წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;

26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე .

არდადეგები:

6 აპრილი-10 აპრილი - სააღდგომო არდადეგები

23 ივლისი- პირველი  ოქტომბერი- სემესტრული არდადეგები