ზაურ ამილახვარი
მმართველობითი საბჭოს პრეზიდენტი

იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი
E-mail: z.amilakhvari@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402947
ნოდარ პაპუკაშვილი
რექტორი

სამართლის დოქტორი
პროფესორი
E-mail: n.papukashvili@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 208)
გიორგი ამილახვარი
ვიცე-რექტორი

სამართლის დოქტორი
g.amilakhvari@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 209)
ნათია ვაჭარაძე
პროფესორი, ხარისხის მართვისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი

n.vacharadze@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 206)

ირმა ნოზაძე
ხარისხის მართვისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსის მოადგილე

i.nozadze@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 207)
ნანა ჯანაშია
სასწავლო და ადმინისტრაციულ საქმეთა მართვის დეპარტამენტის უფროსი

n.janashia@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946
ნინო ციტაიშვილი
სასწავლო და ადმინისტრაციულ საქმეთა მართვის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი

n.tsitaishvili@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 301)
ნელი ღვინჯილია
საფინანსო სამსახურის უფროსი

n.ghvinjilia@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 203)
მიხეილ მშვილდაძე
მარკეტინგის მენეჯერი

m.mshvildadze@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 501)
ირინა მარგიშვილი
უწყვეტი განათლებისა და კარიერული ზრდის ცენტრის ხელმძღვანელი

i.margishvili@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 501)
მარიამ ხინთიბიძე
სასწავლო და ადმინისტრაციულ საქმეთა მართვის დეპარტამენტის სპეციალისტი

m.khintibidze@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 202)
ნინო ვეფხვაძე
საფინანსო სამსახურის სპეციალისტი

n.vefkhvadze@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 203)
მზია ჯამაგიძე
ბიბლიოთეკის გამგე

m.jamagidze@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 103)
გელა გიუნაშვილი
საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის კოორდინატორი

g.giuneshi@openuni.edu.ge
გიორგი სირაძე
სამეურნეო-ტექნიკური სამსახურის უფროსი

g.siradze@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 102)
კახა გაგოშიძე
დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი

k.gagoshidze@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 101)