სამსახურები

მმართველობითი საბჭოს პრეზიდენტი, საზოგადოების დირექტორი
ზაურ ამილახვარი
იურიდიულ მეცნიერებათა დოქტორი
პროფესორი
E-mail: z.amilakhvari@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402947


რექტორი
ნოდარ პაპუკაშვილი
სამართლის დოქტორი
პროფესორი
E-mail: n.papukashvili@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 208)


ვიცე-რექტორი
გიორგი ამილახვარი
სამართლის დოქტორი
g.amilakhvari@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 209)


ხარისხის მართვისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსი
ნათია ვაჭარაძე
n.vacharadze@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 206)


ხარისხის მართვისა და სტრატეგიული განვითარების სამსახურის უფროსის მოადგილე
ირმა ნოზაძე
i.nozadze@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 207)


სასწავლო და ადმინისტრაციულ საქმეთა მართვის დეპარტამენტის უფროსი
ნანა ჯანაშია
n.janashia@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946


სასწავლო და ადმინისტრაციულ საქმეთა მართვის დეპარტამენტის უფროსი სპეციალისტი
ნინო ციტაიშვილი
n.tsitaishvili@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 301)


საფინანსო სამსახურის სპეციალისტი
ნინო ვეფხვაძე
n.vefkhvadze@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 203)


ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი
არჩილ ილურიძე
a.iluridze@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 210)

მთავარი ბიბლიოთეკარი
მზია ჯამაგიძე
m.jamagidze@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 103)

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი
კახა გაგოშიძე
k.gagoshidze@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 101)


პრესასა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი
მაკა ცხვედიანი
m.tskhvediani@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 501)


უწყვეტი განათლებისა და კარიერული ზრდის ცენტრის ხელმძღვანელი
ირინა მარგიშვილი
i.margishvili@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 301)


საფინანსო სამსახურის უფროსი
ნელი ღვინჯილია
n.ghvinjilia@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 203)

სამეურნეო-ტექნიკური სამსახურის უფროსი
გიორგი სირაძე
g.siradze@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 102)


სასწავლო და ადმინისტრაციულ საქმეთა მართვის დეპარტამენტის სპეციალისტი
მარიამ ხინთიბიძე
m.khintibidze@openuni.edu.ge
Tel: (+995) (32) 2402946 (შიდა 202)