2018-2019  სასწავლო  წლის  აკადემიური კალენდარი

(ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის)

შემოდგომის  სემესტრი

10 სექტერმბერი - 22 სექტემბერი

ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  

24 სექტემბერი

 

შემოდგომის  სემესტრის დაწყება 

19-25 ნოემბერი

 

შუალედური გამოცდები (მე-9 კვირა) 

8-12 იანვარი

 ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული

 რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  წარდგენა  (მე-15 კვირა)

14-19 იანვარი

ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  დაცვა   (მე-16 კვირა)

21-26  იანვარი

 

 შუალედური გამოცდის აღდგენა/ გადაბარება  (მე-17 კვირა)

28 იანვარი- 7 თებერვალი

 

დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)   (მე-18-19-ე  კვირა)  

7 თებერვალი - 17  თებერვალი

 

 

დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)      (მე-19-20-ე კვირა) -შემოდგომის სემესტრის დასასრული

  

უქმე დღეები:

14 ოქტომბერი - მცხეთობა ;

23 ნოემბერი- გიორგობა ;

19 იანვარი  - ნათლისღება;

არდადეგები:

30 დეკემბერი 7  იანვარი - საშობაო და საახალწლო  არდადეგები;

18- თებერვალი- 23  თებერვალი  სემესტრული არდადეგები