2018-2019  სასწავლო  წლის  აკადემიური კალენდარი

(მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის)

შემოდგომის  სემესტრი

24-29 სექტემბერი

ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  

1 ოქტომბერი

 

შემოდგომის  სემესტრის დაწყება 

26 ნოემბერი-1 დეკემბერი

 

შუალედური გამოცდები (მე-9 კვირა) 

14-19 იანვარი

 ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული

 რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  წარდგენა  (მე-15 კვირა)

21-26 იანვარი

ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  დაცვა   (მე-16 კვირა)

28  იანვარი-2 თებერვალი

 

 შუალედური გამოცდის აღდგენა/ გადაბარება  (მე-17 კვირა)

4 -12 თებერვალი

 

დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)   (მე-18-19-ე  კვირა)  

15 თებერვალი - 23 თებერვალი

 

 

დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)      (მე-19-20-ე კვირა) -შემოდგომის სემესტრის დასასრული

  

უქმე დღეები:

14 ოქტომბერი - მცხეთობა ;

23 ნოემბერი- გიორგობა ;

19 იანვარი  - ნათლისღება;

არდადეგები:

30 დეკემბერი 7  იანვარი - საშობაო და საახალწლო  არდადეგები;

25 თებერვალი- 3 მარტი - სემესტრული არდადეგები