პირველკურსელთა რეგისტრაცია

ერთიანი ეროვნული გამოცდებით თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში სწავლის უფლებამოპოვებული აბიტურიენტების რეგისტრაცია წარმოებს გამოცდების შედეგების გამოცხადების მომდევნო სამუშაო დღიდან, შემდეგ მისამართზე:

ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის # 2 (ვაკე-საბურთალოს კვეთა)

ტელ. 2 40-29-47; 2 40-29-48.


წარმოსადგენი დოკუმენტები:

  • პირადობის მოწმობის ასლი;
  • საშუალო სკოლის დამთავრების ატესტატი (დედანი);
  • ფერადი ფოტოსურათი 2 ცალი, ზომით 3 X 4 (ელ. ვერსია დისკზე);
  • სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);


თანხის გადახდისას საფუძველში მიუთითეთ სახელი, გვარი და პირადი ნომერი!