სტატისტიკები

სტატისტიკური მაჩვენებლები 2017-18 ს/წლის გაზაფხულის სემესტრი-თოუს პერსონალი

სტატისტიკური მაჩვენებლები 2017-18 ს/წლის გაზაფხულის სემესტრი-თოუს პერსონალი

სტატისტიკური მაჩვენებლები 2017-18 ს/წლის გაზაფხულის სემესტრი-თოუს პერსონალი

სტატისტიკური მაჩვენებლები 2017-18 ს/წლის გაზაფხულის სემესტრი-თოუს პერსონალი

სტატისტიკური მაჩვენებლები 2017-18 ს/წლის გაზაფხულის სემესტრი- თოუს სოციალურად დაუცველი სტუდენტები

სტატისტიკური მაჩვენებლები 2017-18 ს/წლის გაზაფხულის სემესტრი-თოუს უცხოელი პერსონალი და სტუდენტები

სტატისტიკური მაჩვენებლები 2017-18 ს/წლის გაზაფხულის სემესტრი-თოუს სტუდენტთა მიერ პროგრამის დამთავრების და განთესვის შესახებ