2019 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მისაღები  საგანმანათლებლო პროგრამების საფასური და ადგილების რაოდენობა:

 

საფეხური

საგანმანათლებლო პროგრამა

წლიური საფასური (ლარი)

მისაღები ადგილების რ-ბა

ბაკალავრიატი

ბიზნესის ადმინისტრირებa

2490

550

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

2250

350

ბაკალავრიატი

სატრანსპორტო ლოგისტიკური პროცესების მენეჯმენტი

2250

100

ბაკალავრიატი

ჟურნალისტიკა

2250

350

ბაკალავრიატი

ინგლისური ფილოლოგია

2250

200

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო ურთიერთობები

2250

350

ბაკალავრიატი

სამართალმცოდნეობა

2490

550