ჩვენ შესახებ

085

ჩვენ შესახებ

თბილისის ღია უნივერსიტეტი 2002 წელს დაფუძნდა. საგანმანათლებლო სივრცეში 16- წლიანი გამოცდილების შედეგად, დღეს ჩვენთან წარმატებით ფუნქციონირებს სამართლის, ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და მედიცინის სკოლები. აქ ყველაფერია, რაც მსოფლიო სტანდარტების ადეკვატურ განათლებასა და სტუდენტობის ნაყოფიერ, დატვირთულ და დაუვიწყარ წლებს უზრუნველყოფს.

2018 წლიდან ჩვენს უპირატესობებს დაემატა ულტრათანამედროვე ახალი კამპუსი ქალაქის ცენტრში, რომელიც სრულყოფილადაა აღჭურვილი თანამედროვე ტექნიკურ-მატერიალური ბაზით. ინფრასტრუქტურასთან აბსოლუტურ შესაბამისობაშია საგანმანათლებლო პროგრამები, რომლებიც აკრედიტებულია და ფინანსდება სახელმწიფო გრანტით.

თბილისის ღია უნივერსიტეტი სტუდენტებს სთავაზობს ატმოსფეროს, რომელიც მათ მისცემს შესაძლებლობას აღმოაჩინონ თავიანთი ძლიერი მხარეები, სწავლების პრაქტიკაზე დაფუძნებული მიდგომა და პრაქტიკოსი აკადემიური პერსანალი კი პასუხისმგებლობას იღებს და უზრუნველყოფს მათი შესაძლებლობების მაქსიმალურ რეალიზებას.

უნივერსიტეტი სტუდენტებს სთავაზობს ენების გაძლიერებულ სწავლებას (ინგლისური, ფრანგული, რუსული, ჩინური) და მრავალფეროვან გაცვლით პროგრამებს.. სტუდენტისთვის განსაკუთრებით ხელსაყრელია სწავლის საფასურის გადახდის მოქნილი გრაფიკი, რომელიც ყველა სოციალური ფენის მოქალაქეს აძლევს საშუალებას ისწავლოს და მიიღოს ხარისხიანი განათლება. თბილისის ღია უნივერსიტეტის კონფუცის კლასი ჩვენს სტუდენტებს საშუალებას აძლევს უფასოდ შეისწავლონ ჩინური ენა და ჩინეთის წამყვან უნივერსიტეტებში, 100%-იანი დაფინანსებით, ბაკალავრიატისა დ ა მაგისტრატურის საფეხურზე მიიღონ ხარისხიანი განათლება. კონფუცის კლასი მსოფლიოს 120 ქვეყნის 1000-მდე უნივერსიტეტშია წარმოდგენილი. თბილისის ღია უნივერსიტეტი ამ მნიშვნელოვანი საგანმანათლებლო კავშირის ნაწილია.

უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელშეწყობით, ჩვენს სტუდენტებს საშუალება აქვთ თავიანთი ინტერესების მიხედვით შექმნან სხვადასხვა სპორტული თუ სახელოვნებო კლუბი და საუნივერსიტეტო სივრცეში, სწავლის პარალელურად, დრო მაქსიმალურად ნაყოფიერად გაატარონ. ჩვენთან ადაპტირებული გარემოა შექმნილი სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირებისთვის. მრავალფეროვანი სასწავლო ლაბორატორიები, პრაქტიკის კომპონენტებით მდიდარი საგანმანათლებლო პროგრამები თეორიულ ცოდნასთან ერთად პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებსაც უვითარებს სტუდენტებს და რეალურ კონკურენტულ უპირატესობას ანიჭებს მათ დასაქმების ბაზარზე.