085

სამსახურები

ანა ბარამია

პრეზიდენტის ასისტენტი

თინათინ ორველაშვილი

ადამიანური კაპიტალის მართვისა და სტუდენტთა წარმატების დეპარტამენტის დირექტორი

ანი ამირანაშვილი

მარკეტინგისა და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტის დირექტორი

თამთა ნიკოლაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი

შოთა გოჩიტაშვილი

გრაფიკული დიზაინერი

გიორგი თუშიშვილი

ფინანსური აღრიცხვისა და რეპორტინგის სამსახურის უფროსი

ნინო ვეფხვაძე

ფინანსური აღრიცხვის სპეციალისტი

ზურა გოგელია

საოპერაციო დეპარტამენტის დირექტორი

ნინო ციტაიშვილი

კანცელარიის სამსახურის უფროსი

მარიამ ხინთიბიძე

სტუდენტთა რეკრუტინგისა და რეგისტრაციის სამსახურის უფროსი

ნათია ვაჭარაძე

ხარისხის მართვისა და შესაბამისობის დეპარტამენტის დირექტორი

ირმა ნოზაძე

პროგრამების შესაბამისობის სამსახურის უფროსი

ქეთევან ცხადაძე

სამართლის სკოლის დეკანი; ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი

ნინო სეფაშვილი

აკადემიური პროცესების მართვის სამსახურის უფროსი

ანა ხუციშვილი

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის მენეჯერი

თამარ სიხარულიძე

სამართლის სკოლის მენეჯერი

ჯილდა ჭეიშვილი

მედიცინის საერთაშორისო სკოლის დეკანი

ანა ქასრაშვილი

მედიცინის სკოლის მენეჯერი

ნანა მიქაშავიძე

ბიზნესის სკოლის დეკანი

ნანა ჭანტურია

ბიზნესის სკოლის მენეჯერი

მზია ჯამაგიძე

ბიბლიოთეკის გამგე

თამარ ხატიაშვილი

ბიბლიოთეკარი

გიორგი სირაძე

სამეურნეო და ლოჯისტიკის სამსახურის უფროსი

კახა გაგოშიძე

დაცვის სამსახურის უფროსი

ინგა ლორია

მედდა

ზურა გამრეკელაშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი

გელა გიუნაშვილი

პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერის სპეციალისტი

ნატუკა ხურცილავა

სტუდენტთა წარმატების სამსახურის უფროსი

სოფო ნიკოლაიშვილი

სტუდენტური სერვისების მენეჯერი

გიორგი კობერიძე

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანის მოადგილე

ირინა დავითაშვილი

უწყვეტი განათლებისა და სატრენინგო პროგრამების დეპარტამენტის დირექტორი