085

სამსახურები

ნათია ვაჭარაძე

ნათია ვაჭარაძე

ხარისხის მართვის დეპარტამენტის უფროსი [email protected] (+995) (32) 2402946 (შიდა 206)
ნანა ჯანაშია

ნანა ჯანაშია

სასწავლო და ადმინისტრაციულ საქმეთა მართვის დეპარტამენტის უფროსი [email protected] (+995) (32) 2402946 (შიდა 211)
მარიამ ხინთიბიძე

მარიამ ხინთიბიძე

სასწავლო და ადმინისტრაციულ საქმეთა მართვის დეპარტამენტის სპეციალისტი [email protected] (+995) (32) 2402946 (შიდა 202)
ნინო ციტაიშვილი

ნინო ციტაიშვილი

სასწავლო და ადმინისტრაციულ საქმეთა მართვის მთავარი სპეციალისტი (ადამიანური რესურსების მართვა) [email protected] (+995) (32) 2402946 (შიდა 301)
ანა ქასრაშვილი

ანა ქასრაშვილი

რექტორის თანაშემწე [email protected] (+995) (32) 2402946 (შიდა 204)
დავით გვეტაძე

დავით გვეტაძე

საზოგადოებასთან ურთიერთობის და მარკეტინგის სამსახურის უფროსი [email protected] (+995) (32) 2402946 (შიდა 205)
ირინა მარგიშვილი

ირინა მარგიშვილი

სერთაშორისო პროექტების ხელმძღვანელი [email protected] (+995) (32) 2402946 (შიდა 501)
მზია ჯამაგიძე

მზია ჯამაგიძე

ბიბლიოთეკის გამგე [email protected] (+995) (32) 2402946 (შიდა 103)
თამარ ხატიაშვილი

თამარ ხატიაშვილი

ბიბლიოთეკარი [email protected] (+995) (32) 2402946 (შიდა 103)
ნელი ღვინჯილია

ნელი ღვინჯილია

საფინანსო სამსახურის უფროსი [email protected] (+995) (32) 2402946 (შიდა 203)
ნინო ვეფხვაძე

ნინო ვეფხვაძე

საფინანსო სამსახურის სპეციალისტი [email protected] (+995) (32) 2402946 (შიდა 203)
გელა გიუნაშვილი

გელა გიუნაშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის კოორდინატორი [email protected] (+995) (32) 2402946 (შიდა 201)
გიორგი სირაძე

გიორგი სირაძე

სამეურნეო-ტექნიკური სამსახურის უფროსი [email protected] (+995) (32) 2402946 (შიდა 102)
კახა გაგოშიძე

კახა გაგოშიძე

დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი [email protected] (+995) (32) 2402946 (შიდა 102)
სანდრო გიუნაშვილი

სანდრო გიუნაშვილი

საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი [email protected] (+995) (32) 2402946 (შიდა 201)