085

ნანა ჯანაშია

ნანა ჯანაშია

სასწავლო და ადმინისტრაციულ საქმეთა მართვის დეპარტამენტის უფროსი სენატის მდივანი
ნათია ვაჭარაძე

ნათია ვაჭარაძე

ხარისხის მართვის დეპარტამენტის უფროსი სენატის წევრი
მექი ლობჟანიძე

მექი ლობჟანიძე

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებების სკოლის დეკანი სენატის წევრი
ქეთევან ცხადაძე

ქეთევან ცხადაძე

სამართლის სკოლის დეკანი სენატის წევრი
ჯილდა ჭეიშვილი

ჯილდა ჭეიშვილი

მედიცინის სკოლის დეკანი სენატის წევრი
ქეთევან მდინარაძე

ქეთევან მდინარაძე

ბიზნესისა და ინჟინერიის სკოლის დეკანი სენატის წევრი
ზვიად გაბისონია

ზვიად გაბისონია

სამართლის სკოლის პროფესორი სენატის წევრი
მიხეილ თოქმაზიშვილი

მიხეილ თოქმაზიშვილი

ბიზნესის და ინჟინერიის სკოლის პროფესორი სენატის წევრი
ვლადიმერ მკერვალიშვილი

ვლადიმერ მკერვალიშვილი

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის პროფესორი სენატის წევრი
კახაბერ რობაქიძე

კახაბერ რობაქიძე

მედიცინის სკოლის ასოცირებული პროფესორი სენატის წევრი
ანდრია პავლიაშვილი

ანდრია პავლიაშვილი

სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი სენატის წევრი
უშანგი მეტრეველი

უშანგი მეტრეველი

კურსდამთავრებული სენატის წევრი