აკადემიური კალენდარი

085

აკადემიური კალენდარი - ბაკალავრიატი

2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური კალენდარი
(ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის)

შემადგენლობა

13 სექტემბერი - 24 სექტემბერი ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია
27 სექტემბერი შემოდგომის სემესტრის დაწყება
15 - 27 ნოემბერი შუალედური გამოცდები (მე-8-9-ე კვირა)
14 იანვარი ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული
რეფერატების/პრეზენტაციების/პროექტების და სხვაწარდგენა (მე-15 კვირა)
17 - 21 იანვარი ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა დაცვა (მე-16 კვირა)
24 - 28 იანვარი შუალედური გამოცდის აღდგენა/ გადაბარება (მე-17 კვირა)
31 იანვარი - 11 თებერვალი დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების ჩათვლით) (მე-18-19-20-ე კვირა)
14 თებერვალი - 25 თებერვალი დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების ჩათვლით) (მე-20-21-ე კვირა) -შემოდგომის სემესტრის დასასრული
უქმე დღეები: 14 ოქტომბერი - მცხეთობა;
23 ნოემბერი- გიორგობა;
19 იანვარი - ნათლისღება;
არდადეგები: 30 დეკემბერი –7 იანვარი- საშობაო და საახალწლო არდადეგები;
28 - თებერვალი - 4 მარტი- სემესტრული არდადეგები;