აკადემიური კალენდარი

085

აკადემიური კალენდარი - ბაკალავრიატი

2018-2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი
(ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის)

შემადგენლობა

18-23- თებერვალი ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  
25  თებერვალი გაზაფხულის  სემესტრის დაწყება   
19-25 აპრილი შუალედური გამოცდები (მე-9 კვირა) 
3- 8 ივნისი  ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული  რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  წარდგენა  (მე-15 კვირა)
10-15 ივნისი ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  დაცვა   (მე-16 კვირა)
17 ივნისი-22 ივნისი  შუალედური გამოცდის აღდგენა/ გადაბარება  (მე-17 კვირა)
24 ივნისი-4  ივლისი დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)   (მე-18-19-ე  კვირა)  
4 ივლისი -13 ივლისი დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)      (მე-19-20-ე კვირა) -გაზაფხულის  სემესტრის დასასრული
უქმე დღეები: 3 მარტი - დედის დღე;
8 მარტი - ქალთა  საერთაშორისო დღე ;
9 აპრილი - დამოუკიდებლობის  აღდგენის  დღე;
9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე ;
12 მაისი - წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;
26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე .
არდადეგები: 26 აპრილი-30 აპრილი - სააღდგომო არდადეგები
15ივლისი-16  სექტემბერი-სემესტრული არდადეგები