085

გიორგი ამილახვარი

რექტორი სამართლის დოქტორი ქართული მხარის დირექტორი

ნინო სეფაშვილი

მენეჯერი

ლუ იუჯინგ

ჩინური მხარის დირექტორი ენათმეცნიერების პროფესორი