085

თბილისის ღია უნივერსიტეტი გილოცავთ სტუდენტობას! დიახ, შენ ეს ნამდვილად შეძელი!


პირველკურსელთა აკადემიური რეგისტრაციის თარიღები: 13-24 სექტემბერი


როგორია ჩარიცხვის პროცედურა?
აბიტურიენტი, რომელიც წარმატებით გაივლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებს, რეგისტრაციისათვის დადგენილ ვადებში შეავსებს განაცხადს უნივერსიტეტის ვებ-გვერდზე და წარმოადგენს შემდეგ დოკუმენტებს ელექტრონული ფორმით (იხ. ლინკი https://tou1.ini.ge/online-register/start)


წარმოსადგენი დოკუმენტების ნუსხა:

  • განცხადება
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  • საშუალო სკოლის დამთავრების ატესტატი (დედანი) ან პროფესიულიგანათლების დიპლომი (დედანი);
  • ფერადი ფოტო-სურათი 2 ცალი, ზომით 3X4 ნაბეჭდი და ელექტრონულივერსია დისკზე;
  • სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);
  • არასრულწლოვანი პირველკურსელის შემთხვევაში, მშობლის პირადობისმოწმობა ან მეურვის პირადობის მოწმობა

დამატებითი ინფორმაციისთვის, გაეცანით ბმულს: https://www.tou.edu.ge/enroll-bachelor

სწავლის საფასურის გადახდის წესთან დაკავშირებით

2021-2022 სასწავლო წელს ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად ჩარიცხული სტუდენტების მიერ პირველი წლის სწავლის საფასურის 60%-ის გადახდა უნდა განხორცილდეს 22 სექტემბრის ჩათვლით.

სტუდენტები, რომლებიც 22 სექტემბრის ვადაში არ გადაიხდიან სწავლის საფასურს, ვერ შეძლებენ სასწავლო პროცესში ჩართვას 27 სექტემბრიდან. სტუდენტებს, რომლებიც 4 ოქტომბრამდე არ გადაიხდიან სწავლის საფასურს შეუჩერდებათ სტუდენტის სტატუსი.

იმ შემთხვევაში, თუ ვერ ახერხებთ მიმდინარე სემეტრის სრული სემესტრული გადასახადის გადახდას, შესაძლებელია განხილულ იქნეს თანხის ეტაპობრივად გადახდის საკითხი. ამისთვის საჭიროა პრეზიდენტის სახელზე განცხადებით მიმართოთუნივერსიტეტს (გააგზავნოთ თანდართული განცხადების ფორმა ელექტრონულად მისამართზე  [email protected] ან განცხადება ჩააბაროთ უნივერსიტეტში, ოთახი N108). გაითვალისწინეთ, რომ სწავლის საფასურის გადანაწილებაზე განცხადების მიღება შესაძლებელია 20 სექტემბრის ჩათვლით.

თანდართულ ფაილებში შეგიძლიათ იხილოთ ინფორმაცია სწავლის საფასურის გადახდის გზების შესახებ დეტალური ინსტრუქციით, ასევე განაცხადის ფორმა გადასახადის გადანაწილების მსურველი სტუდენტებისთვის.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ელ. ფოსტა: [email protected]
ტელ: 2 40 29 46