ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

085

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის უმთავრეს პრიორიტეტს წარმოადგენს დასაქმების ბაზრის მოთხოვნებიდან გამომდინარე, მაღალი დონის კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება შემდეგ საბაკალავრო სპეციალობებში:

საერთაშორისო ურთიერთობები;

ჟურნალისტიკა;

ინგლისური ფილოლოგია;

ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

სკოლის ბაზაზე ხორციელდება ეროვნული და საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა;

სკოლაში ხარისხიანი სწავლება უზრუნველყოფილია:

ევროპის ქვეყნების გამოცდილებაზე დაფუძნებული საგანმანათლებლო პროგრამებით;

მაღალკვალიფიციური, გამოცდილი მეცნიერებით დაკომპლექტებული აკადემიური პერსონალით (მათ შორის უცხოელი აკადემიური და მოწვეული სპეციალისტებით);

საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამებით მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში;

,,კონფუცის კლასით“, რომელიც სტუდენტებს აძლევს უნიკალურ შესაძლებლობას სწავლა გააგრძელონ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში;

ზოგადად ადმინისტრაციის და კერძოდ სკოლის მოქნილი მენეჯმენტით;

ულტრათანამედროვე კამპუსით, რაც სტუდენტს უქმნის მაქსიმალურ კომფორტს სწავლის პროცესში;

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა გპირდებათ, რომ უნივერსიტეტში გატარებული წლები მაქსიმალურად ნაყოფიერი და სტუდენტური ცხოვრების თვალსაზრისით ძალზედ საინტერესო იქნება, რაც თავის მხრივ, საფუძვლად დაედება თქვენს მომავალს პროფესიულ კარიერაში, როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო ასპარეზზე.