ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის ადმინისტრაცია

085

მექი ლობჟანიძე

მექი ლობჟანიძე

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებების სკოლის დეკანი [email protected] ტელ, ოთახი: (+995 32) 2402946 (ext. 606), 606
ნინო სეფაშვილი

ნინო სეფაშვილი

სოციალურ მეცნიერებათა პროგრამების მენეჯერი [email protected] ტელ, ოთახი: (+995 32) 2402946 (ext. 601), 601
ზარინა ბაირამოვა

ზარინა ბაირამოვა

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის მენეჯერი [email protected] ტელ, ოთახი: (+995 32) 2402946 (ext. 601), 601