085

აკადემიური პერსონალი

ქეთევან ცხადაძე

ქეთევან ცხადაძე

სამართლის სკოლის დეკანი პროფესორი ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით
ზვიად გაბისონია

ზვიად გაბისონია

სენატის წევრი პროფესორი კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით
ზურაბ ჭეჭელაშვილი

ზურაბ ჭეჭელაშვილი

პროფესორი კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით
დავით იმნაძე

დავით იმნაძე

პროფესორი კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით
ზაურ ამილახვარი

ზაურ ამილახვარი

პროფესორი კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით
ნოდარ პაპუკაშვილი

ნოდარ პაპუკაშვილი

პროფესორი კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით
ქეთევან ირემაშვილი

ქეთევან ირემაშვილი

ასოცირებული პროფესორი კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით
ალექსანდრე წულაძე

ალექსანდრე წულაძე

ასოცირებული პროფესორი კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით
არჩილ შეყლაშვილი

არჩილ შეყლაშვილი

ასოცირებული პროფესორი სისხლის სამართლის და კრიმინოლოგიის მიმართულებით
ირმა ნოზაძე

ირმა ნოზაძე

ასოცირებული პროფესორი სამართლის ისტორიის და ფილოსოფიის მიმართულებით
გოგა კიკილაშვილი

გოგა კიკილაშვილი

ასოცირებული პროფესორი ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით
ნინო ოსაძე

ნინო ოსაძე

ასოცირებული პროფესორი სისხლის სამართლის მიმართულებით
დავით დოლიძე

დავით დოლიძე

ასისტენტ-პროფესორი კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით
შოთა გეწაძე

შოთა გეწაძე

ასისტენტ-პროფესორი ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით
ნინო ქოჩიაშვილი

ნინო ქოჩიაშვილი

ასისტენტი კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით
მიხეილ შაყულაშვილი

მიხეილ შაყულაშვილი

ასისტენტი სისხლის სამართლის და კრიმონოლოგიის მიმართულებით
თამარ მახარობლიძე

თამარ მახარობლიძე

ასისტენტი სისხლის სამართლის და კრიმონოლოგიის მიმართულებით
კარლო ნიკოლეიშვილი

კარლო ნიკოლეიშვილი

ასისტენტი სისხლის სამართლის და კრიმონოლოგიის მიმართულებით
გივი ლუაშვილი

გივი ლუაშვილი

ასისტენტი ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით
ვეკო დოდაშვილი

ვეკო დოდაშვილი

ასისტენტი საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით
ნათია კალანდარიშვილი-მიულერი

ნათია კალანდარიშვილი-მიულერი

პროფესორი საერთაშორისო სამართლის მიმართულებით