085

აკადემიური პერსონალი

ქეთევან ცხადაძე

ქეთევან ცხადაძე

სამართლის სკოლის დეკანი; ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლის დეკანი პროფესორი ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით
დავით იმნაძე

დავით იმნაძე

პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებით
ნოდარ პაპუკაშვილი

ნოდარ პაპუკაშვილი

პროფესორი კონსტიტუციური სამართლის მიმართულებით
ალექსანდრე წულაძე

ალექსანდრე წულაძე

ასოცირებული პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებით
არჩილ შეყლაშვილი

არჩილ შეყლაშვილი

პროფესორი სისხლის სამართლის მიმართულებით
ირმა ნოზაძე

ირმა ნოზაძე

ასოცირებული პროფესორი სამართლის ისტორიის და ფილოსოფიის მიმართულებით
გოგა კიკილაშვილი

გოგა კიკილაშვილი

ასოცირებული პროფესორი ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით
დავით დოლიძე

დავით დოლიძე

ასოცირებული პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებით
შოთა გეწაძე

შოთა გეწაძე

ასოცირებული პროფესორი ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით
ნინო ქოჩიაშვილი

ნინო ქოჩიაშვილი

ასისტენტი კერძო/ბიზნეს სამართლის მიმართულებით
მიხეილ შაყულაშვილი

მიხეილ შაყულაშვილი

ასოცირებული პროფესორი სისხლის სამართლის მიმართულებით
კარლო ნიკოლეიშვილი

კარლო ნიკოლეიშვილი

ასისტენტი სისხლის სამართლის და კრიმონოლოგიის მიმართულებით
ნათია კალანდარიშვილი-მიულერი

ნათია კალანდარიშვილი-მიულერი

პროფესორი საერთაშორისო საჯარო სამართლის მიმართულებით
თეიმურაზ თოდრია

თეიმურაზ თოდრია

პროფესორი სამოქალაქო საპროცესო სამართლის მიმართულებით
თამარ ლალიაშვილი

თამარ ლალიაშვილი

პროფესორი სისხლის საპროცესო სამართლის მიმართულებით
ალექსანდრე იაშვილი

ალექსანდრე იაშვილი

ასოცირებული პროფესორი სისხლის საპროცესო სამართლის მიმართულებით
ნანა მჭედლიძე

ნანა მჭედლიძე

ასოცირებული პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით
თინათინ ერქვანია

თინათინ ერქვანია

ასოცირებული პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით
გიორგი ლემონჯავა

გიორგი ლემონჯავა

ასოცირებული პროფესორი საერთაშორისო საჯარო სამართლის მიმართულებით
დევი ხვედელიანი

დევი ხვედელიანი

ასოცირებული პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებით
ნინო ხარიტონაშვილი

ნინო ხარიტონაშვილი

ასოცირებული პროფესორი სამოქალაქო საპროცესო სამართლის მიმართულებით
გიორგი ამირანაშვილი

გიორგი ამირანაშვილი

ასისტენტ პროფესორი კერძო სამართლის მიმართულებთ
ნინო ნიკოლაიშვილი

ნინო ნიკოლაიშვილი

ასისტენტ პროფესორი საჯარო სამართლის მიმართულებით
ნიკა ასვანუა

ნიკა ასვანუა

ასისტენტ პროფესორი ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებთ