085

ქეთევან ცხადაძე

ქეთევან ცხადაძე

სამართლის სკოლის დეკანი [email protected] ტელ, ოთახი: (+995 32) 2402946 (* 502), 505
თამარ სიხარულიძე

თამარ სიხარულიძე

სასწავლო პროცესების მენეჯერი [email protected] ტელ, ოთახი: (+995 32) 2402946 (* 503), 511