სასწავლო ცხრილი

085


მაგისტრატურა

მაგისტრატურის დასკვნითი გამოცდების გადაბარების ცხრილი

2018-19 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ფინალური გამოცდების ცხრილი - სამართლის სკოლა

2018-19 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ფინალური გამოცდების ცხრილი - ბიზნესის და ინჟინერიის სკოლა

2018-19 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის ფინალური გამოცდების ცხრილი - ჰუმანიტარული სკოლა