სასწავლო ცხრილი

085

ბაკალავრიატი

2018-19 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი - სამართლის სკოლა

2018-19 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი - ბიზნესის სკოლა

2018-19 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი - ჰუმანიტარული სკოლა


მაგისტრატურა

2018-19 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი - სამართლის სკოლა

2018-19 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი - ბიზნესის და ინჟინერიის სკოლა

2018-19 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის შუალედური გამოცდების ცხრილი - ჰუმანიტარული სკოლა