სასწავლო ცხრილი

085

ბაკალავრიატი

დისტანციური სწავლის სასწავლო ცხრილი

დისტანციური სწავლის 2020-2021 ს/წლის შემოდგომის სემესტრის ფინალური გამოცდების გადაბარების ცხრილი - სამართლის სკოლა

დისტანციური სწავლის 2020-2021 ს/წლის შემოდგომის სემესტრის ფინალური გამოცდების გადაბარების ცხრილი - ბიზნესის სკოლა

დისტანციური სწავლის 2020-2021 ს/წლის შემოდგომის სემესტრის ფინალური გამოცდების გადაბარების ცხრილი - ჰუმანიტარული სკოლა

ფინალური

2020-21 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი - სამართლის სკოლა

2020-21 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი - ბიზნესის სკოლა

2020-21 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი - ჰუმანიტარული სკოლა


მაგისტრატურა

2020-21 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

2020-21 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის დასკვნითი გამოცდების გადაბარების ცხრილი