აკადემიური კალენდარი

085

აკადემიური კალენდარი - მაგისტრატურა

2019-2020 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრის აკადემიური კალენდარი
(მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის)

შემადგენლობა

27-28 სექტემბერი ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  
30 სექტემბერი შემოდგომის სემესტრის დაწყება   
18-30 ნოემბერი შუალედური გამოცდები (მე-8 მე-9 კვირა) 
13-18 იანვარი  ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული  რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  წარდგენა (მე-15 კვირა)
20-25 იანვარი ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  დაცვა (მე-16 კვირა)
27 იანვარი -1 თებერვალი  შუალედური გამოცდის აღდგენა/ გადაბარება  (მე-17 კვირა)
3-18 თებერვალი დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით) (მე-18 მე-19 მე-20 კვირა)  
17 თებერვალი - 29 თებერვალი დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)      (მე-20 21-ე კვირა) -შემოდგომის  სემესტრის დასასრული
უქმე დღეები: 14 ოქტომბერი - მცხეთობა;
23 ნოემბერი- გიორგობა;
19 იანვარი - ნათლისღება;
არდადეგები: 30 დეკემბერი – 7 იანვარი - საშობაო და საახალწლო არდადეგები;

შემადგენლობა

2019-2020 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური კალენდარი
(მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის)

24-29 თებერვალი ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  
2 მარტი გაზაფხულის  სემესტრის დაწყება   
22 აპრილი-2 მაისი შუალედური გამოცდები (მე-8 - მე-9 კვირა) 
8-13 ივნისი  ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული  რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  წარდგენა  (მე-15 კვირა)
15-20 ივნისი ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა დაცვა (მე-16 კვირა)
22-27 ივნისი  შუალედური გამოცდის აღდგენა/ გადაბარება  (მე-17 კვირა)
29 ივნისი-14 ივლისი დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)   (მე-18 მე-19 მე-20  კვირა)  
13-25 ივლისი დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)      (მე-20 21-ე კვირა) -გაზაფხულის  სემესტრის დასასრული
უქმე დღეები: 3 მარტი - დედის დღე;
8 მარტი - ქალთა საერთაშორისო დღე;
9 აპრილი - დამოუკიდებლობის აღდგენის დღე;
9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე;
12 მაისი - წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;
26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე.
არდადეგები: 17 აპრილი-21 აპრილი - სააღდგომო არდადეგები;
25 ივლისი-1 ოქტომბერი- სემესტრული არდადეგები;