აკადემიური კალენდარი

085

აკადემიური კალენდარი - მაგისტრატურა

2018-2019 სასწავლო წლის აკადემიური კალენდარი
(მაგისტრატურის საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტებისათვის)

შემადგენლობა

26 თებერვალი-3 მარტი   ადმინისტრაციული და აკადემიური რეგისტრაცია  
4 მარტი გაზაფხულის სემესტრის დაწყება   
30 აპრილი-5 მაისი შუალედური გამოცდები (მე-9 კვირა) 
10-15 ივნისი  ბოლო სალექციო კვირა - სემესტრის ლექციების დასასრული  რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  წარდგენა  (მე-15 კვირა)
17-22 ივნისი ბოლო სემინარი, რეფერატების/ პრეზენტაციების/ პროექტების/ და სხვა  დაცვა   (მე-16 კვირა)
24-29 ივნისი  შუალედური გამოცდის აღდგენა/ გადაბარება  (მე-17 კვირა)
1 ივლისი-9  ივლისი დასკვნითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)   (მე-18-19-ე  კვირა)  
12 ივლისი -20 ივლისი დამატებითი გამოცდები ( გამოცდების შედეგების  ჩათვლით)      (მე-19-20-ე კვირა) -გაზაფხულის  სემესტრის დასასრული
უქმე დღეები: 3 მარტი - დედის დღე;
8 მარტი - ქალთა  საერთაშორისო დღე ;
9 აპრილი - დამოუკიდებლობის  აღდგენის  დღე;
9 მაისი - ფაშიზმზე გამარჯვების დღე ;
12 მაისი - წმინდა ანდრია მოციქულის ხსენების დღე;
26 მაისი - დამოუკიდებლობის დღე .
არდადეგები: 26 აპრილი-29 აპრილი - სააღდგომო არდადეგები
22 ივლისი-1 ოქტომბერი -სემესტრული არდადეგები