გრძელდება მიღება მაგისტრატურაში

გრძელდება სამაგისტრო პროგრამებზე      მაგისტრანტობის კანდიდატების განაცხადების მიღება 2018 წლის 3 ოქტომბრის ჩათვლით.  დაწვრილებითი ინფორმაციისთვის მიმართეთ თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციას მისამართზე , უნივერსიტეტის ქ#2 , ოთახი 209.  ტელ. 2402946.