რიგგარეშე მობილობაში ჩართული სტუდენტების საყურადღებოდ

 

  ისარგებლეთ  მობილობის პროცესით და გახდით  ჩვენი უნივერსიტეტის სტუდენტი !  

 თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი  ახალ მისამართზეა: უნივერსიტეტის ქუჩა #2 (ვაკე-საბურთალოს კვეთა) ! 

 


რატომ თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი? 

ჩვენ გთავაზობთ:

►ახალ, ულტრათანამედროვე კამპუსს ქალაქის ცენტრში!

  ►მაღალი დონის აკრედიტებულ საგანმანათლებლო პროგრამებს!

სწავლას ყველა პროგრამაზე 2250 ლარად!

► სწავლის საფასურის გადახდას  10 ნაწილად ან სტუდენტისთვის მისაღები  ინდივიდუალური გრაფიკით!

► გაცვლით პროგრამებს ჩინეთის, ევროპის და ამერიკის  უნივერსიტეტებში!

► დასაქმების ხელშეწყობას და რეალურ შესაძლებლობებს.

 

მობილობის ვადები

 • თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში  გამოცხადების, სტუდენტის მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა:

2018 წლის 16 ნოემბრიდან   -  27  ნოემბრის   ჩათვლით; 

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამები და ვაკანტური ადგილების რაოდენობა  2018-2019  ს/ წლის  შემოდგომის  რიგგარეშე მობილობისთვის

 

საფეხური

საგანმანათლებლო პროგრამის დასახელება

ადგილების

რ-ბა

წლიური საფასური (ლ)

მისანიჭებელი კვალიფიკაცია

ბაკალავრიატი

ბიზნესის ადმინისტრირება

120

2250

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი

ბაკალავრიატი

საერთაშორისო ურთიერთობები

80

2250

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი საერთაშორისო ურთიერთობებში

ბაკალავრიატი

ტურიზმი

120

2250

ბიზნესის ადმინისტრირების ბაკალავრი ტურიზმში

ბაკალავრიატი

ჟურნალისტიკა

50

2250

სოციალური მეცნიერებების ბაკალავრი ჟურნალისტიკაში

ბაკალავრიატი

სამართალმცოდნეობა

100

2250

სამართლის ბაკალავრი

ბაკალავრიატი

ინგლისური ფილოლოგია

70

2250

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ბაკალავრი ფილოლოგიაში

ერთსაფეხურიანი

სტომატოლოგია (ინგლისურენოვანი)

100

3500 დოლარის ექვივ. ლარში

დიპლომირებული სტომატოლოგი

მაგისტრატურა

სისხლის სამართალი

40

2250

სისხლის სამართლის მაგისტრი

მაგისტრატურა

ბიზნეს სამართალი

40

2250

ბიზნეს სამართლის მაგისტრი

მაგისტრატურა

ბიზნესის ადმინისტრირება

40

2250

ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი

მაგისტრატურა

საერთაშორისო ურთიერთობები

40

2250

სოციალური მეცნიერებების მაგისტრი საერთაშორისო ურთიერთობებში

 

წარმოსადგენი დოკუმენტები:  
საბაკალავრო  და სამაგისტრო  პროგრამებზე 

ჩარიცხვამდე: 

 • ► ატესტატი (ასლი)/ბაკალავრის დიპლომის ასლი (მაგისტრანტებისათვის)
 • ► ამონაწერი მშობლიური უნივერსიტეტის სასწავლო ბარათიდან
 • ► მშობლიურ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი
 • ► ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ
 • ► პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ქსეროასლი
 • ► განცხადება რექტორის სახელზე

 

ჩარიცხვის შემდეგ:

 • ► ატესტატი( დედანი)/ ბაკალავრის დიპლომის დამოწმებული ასლი (მაგისტრანტებისათვის)
 • ► სტუდენტის სასწავლო ბარათი
 • ► 2 ცალი ფოტოსურათი 3X4 (ელ. ვერსია დისკზე)
 • ► წვევამდელის სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (საქართველოს მოქალაქე ვაჟებისათვის)

აირჩიე თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტი!