085

2019-09-26

2020 წელს ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე ჩასაბარებელი საგნების შესახებ!

         

             ბიზნესის ადმინისტრირება

 •    სავალდებულო საგნები: ქართული და უცხო ენა;
 •    არჩევითი საგნები: მათემატიკა ან ისტორია.

             საერთაშორისო ურთიერთობები

 • სავალდებულო საგნები: ქართული და უცხო ენა;
 • არჩევითი საგნები: მათემატიკა ან ისტორია.

                      ტურიზმი

 • სავალდებულო საგნები: ქართული და უცხო ენა;
 • არჩევითი საგნები: მათემატიკა ან ისტორია.

 

სატრანსპორტო ლოგისტიკური პროცესების მენეჯმენტი

 • სავალდებულო საგნები: ქართული და უცხო ენა;
 • არჩევითი საგნები: მათემატიკა.

 

               ინგლისური ფილოლოგია

 • სავალდებულო საგნები: ქართული და უცხო ენა;
 • არჩევითი საგნები: ისტორია.

 

                  სამართალმცოდნეობა

 • სავალდებულო საგნები: ქართული და უცხო ენა;
 • არჩევითი საგნები: მათემატიკა ან ისტორია.

 

                     ჟურნალისტიკა

 • სავალდებულო საგნები: ქართული და უცხო ენა;
 • არჩევითი საგნები: მათემატიკა ან ისტორია.