085

2019-12-27

აკადემიური კონკურსი შედეგები!

აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის  მიერ გამოცხადებული  კონკურსის  შედეგები

27.12.2019

დეტალური სფერო:  მენეჯმენტი და ადმინისტრირება

ასოცირებული პროფესორი - დიმიტრი აბულაძე

დეტალური სფერო: სამართალი

ასოცირებული პროფესორი - ირმა პავლიაშვილი

დეტალური სფერო:  ლიტერატურა და ლინგვისტიკა

პროფესორი - თამთა ფარულავა

ასისტენტ-პროფესორი - ნათია ანჯაფარიძე

ვიწრო  სფერო:  სოციალური და ქცევითი მეცნიერებები

ასოცირებული პროფესორი -მიხეილ კეჭაყმაძე