085

2020-07-30

აკადემიური პერსონალის შესარჩევი კონკურსის შედეგები

 

დეტალური სფერო: ინგლისური ფილოლოგია

ლინგვისტიკა:

ასოცირებული პროფესორი - ინგა დიაკონიძე

ასისტენტ პროფესორი - თინათინ კურდღელაშვილი

ინგლისური ლიტერატურა:

ასოცირებული პროფესორი -  ილია პაჭკორია

ასისტენტ პროფესორი - ეკა მარუაშვილი

ამერიკული ლიტერატურა:

 ასოცირებული პროფესორი - სალომე გოგბერაშვილი

ასისტენტ პროფესორი  - ეკა ბერაია

თარგმანმცოდნეობა:

ასოცირებული პროფესორი  - თამარ ლომაძე

ასისტენტ პროფესორი -   ეთერ ჭურაძე

 

დეტალური სფერო: ქართული ფილოლოგია

ასოცირებული პროფესორი -  მზია ჯამაგიძე

ასისტენტ პროფესორი -  გიორგი ჯღარკავა

 

 

 

ვიწრო სფერო:  ჯანდაცვა

დეტალური სფერო : მედიცინა

პროფესორი - ლაშა ჯაფარიძე

პროფესორი - ლაშა ლორია

ასოცირებული პროფესორი - ქეთევან ცანავა

ასოცირებული პროფესორი - ნიკოლოზ ონაშვილი

ასოცირებული პროფესორი - ლელა შენგელია

ასოცირებული პროფესორი  -  მაია რუხაძე

ასოცირებული პროფესორი  - ნოდარ  სულაშვილი

ასოცირებული პროფესორი  -  სოფიო ხარძეიშვილი

ასოცირებული პროფესორი  - თამარ რუხაძე 

ასოცირებული პროფესორი -  მაია ბერაია

ასოცირებული პროფესორი  - მერაბ  მაღლაკელიძე

ასოცირებული პროფესორი - ელენე  პეტრიაშვილი

ასოცირებული პროფესორი -  ირმა კორინთელი

ასოცირებული პროფესორი  - დავით აფხაზავა

ასოცირებული პროფესორი -   თამარ ნრეკლიშვილი

ასისტენტ პროფესორი  - ქეთევან ბელთაძე