085

2021-05-20

სამართლისა და ეკონომიკის ცენტრის (CoLE) ვებინარი

სამართლისა და ეკონომიკის ცენტრის (CoLE) ორგანიზებით, 18 მაისს, გაიმართა მორიგი ვებინარი თემაზე: ,,საკორპორაციო სამართლის განვითარების ტენდენციები საქართველოში“.

ვებინარი გახსნა თბილისის  ღია უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის დეკანმა ქეთევან ცხადაძემ და საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარემ ნინო ქადაგიძემ. 

ვებინარის მთავარი მომხსნებელი იყო ირაკლი ბურდული, სამართლისა და ეკონომიკის ცენტრის დირექტორი.