085

2020-05-27

ფინალური გამოცდების ინსტრუქცია!

 იხილეთ ფინალური გამოცდების ინსტრუქცია: ინსტრუქცია დასკვნითი გამოცდის