085

2020-01-13

გაზაფხულის სემესტრის მობილობა!

2019-2020  სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრისათვის მობილობის წესით თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

  • სტუდენტთა ელექტრონულ პორტალზე რეგისტრაციის ვადა :

 2020 წლის  22 იანვრიდან 2020 წლის 5 თებერვლის 18:00 სთ-მდე.  

 

  • სტუდენტთა მიერ მობილობის საფასურის გადახდის ვადა :

 2020 წლის  22 იანვრიდან 2020 წლის 5 თებერვლის 18:00 სთ-მდე.  

 

  • ელექტრონულ პორტალზე გამოქვეყნებული დადებითი შედეგის შემთხვევაში სტუდენტის თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში  გამოცხადების, სტუდენტის მობილობის თაობაზე წერილობითი განაცხადისა და პირადი საქმის ასლების წარდგენის ვადა:

 2020 წლის 10 თებერვლიდან  - 19 თებერვლის   ჩათვლით.

დამატებითი ინფორმაციისთვის გადადით ლინკზე: https://tou.edu.ge/students-services-center