085

2019-11-22

კარიერული განვითარების და გლობალური დასაქმების ფორუმი

თბილისის ღია უნივერსიტეტის ,,კარიერული ცენტის“ ხელმძღვანელმა, ირინა მარგიშვილმა მონაწილეობა მიიღო „კარიერული განვითარების და გლობალური დასაქმების ფორუმში“, რომელიც ჩატარდა „კარიერული განვითარების ცენტრის“ ორგანიზებით.

 

 ფორუმი მიზნად ისახავს:

 საქართველოს შრომით ბაზარზე ადამიანური კაპიტალის განვითარებას;

 კვალიფიციური და მოტივირებული სპეციალისტების რიცხვის ზრდას;

 სტაჟირების პროგრამების და დასაქმების ხელშეწყობას.

 

ფორუმზე სტუდენტებს ჰქონდათ შესაძლებლობა მიეღოთ ინფორმაცია რეალური ვაკანსიების შესახებ და გაცნობოდნენ იმ სტანდარტებს, რომლითაც ხელმძღვანელობენ ქართველი დამსაქმებლები, როგორც კერძო ასევე საჯარო სექტორიდან.