085

2019-09-26

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

მაგისტრანტობის კანდიდადებმა, რომლებმაც პირველადი შედეგების საფუძველზე  მოიპოვეს თბილისის ღია უნივერსიტეტის საგანმანათლებლო პროგრამებზე სწავლის გაგრძელების უფლება, გთხოვთ, 26 და 27 სექტემბერს  მიმართეთ შესაბამის დეკანატებს ხელშეკრულების გასაფორმებლად.

https://tou.edu.ge/news/magistraturashi-misaghebi-gamotsdebis-pirveladi-shedegebi

ბიზნესის და ინჟინერიის სკოლა (პროგრამა: ბიზნესის ადმინისტრირება)

ოთახი N711, სართული 7.

ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა (პროგრამა:  ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება)

ოთახი N601, სართული 6.

 

სამართლის სკოლა (პროგრამები: სისხლის სამართალი, კერძო (ბიზნეს) სამართალი)

ოთახი N511, სართული 5.