085

2020-09-16

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის განრიგი!

ყურადღება!

მაგისტრანტობის კანდიდატთა გამოცდა ინგლისურ ენაში ჩატარდება 21 სექტემბერს, მისამართზე : უნივერსიტეტის ქ#2

გამოცდის დრო და აუდიტორია იხ. ცხრილში.
 
ჯგუფი N1
 
ჯგუფი N2
 
ჯგუფი N3
 
ჯგუფი N4
 
ჯგუფი N5
 
ჯგუფი N6
 
ჯგუფი N7
 
ჯგუფი N8
 
ჯგუფი N9