085

2020-09-21

მაგისტრატურაში მისაღები ზეპირი გამოცდის (გასაუბრების) განრიგი!

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდების მეორე ეტაპი გასაუბრება სპეციალობის მიხედვით, ჩატარდება 22 სექტემბერს, მისამართზე: უნივერსიტეტის ქ#2.

იხილეთ განრიგები პროგრამების მიხედვით:

ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება

საერთაშორისო ურთიერთობები

კერძო (ბიზნეს) სამართალი, სისხლის სამართალი

ბიზნესის ადმინისტრირება