085

2021-02-09

მობილობით თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში გადმოსვლის მსურველ სტუდენტთა საყურადღებოდ!

მობილობის  თაობაზე  განაცხადი   და  პირადი  საქმის  ასლები შეგიძლიათ წარმოადგინოთ :

  • ელექტრონულად, 2021 წლის 10 თებერვლიდან  - 18  თებერვლის  ჩათვლით,  მისამართზე: [email protected]  და სათაურის ველში მიუთითოთ: ,,მობილობა“ -
  • მატერიალური სახით შეგიძლიათ წარმოადგინოთ უნივერსიტეტში, მისამართზე:  თბილისი, უნივერსიტეტის ქ#2, მე-2 სართული, ოთახი # 209,  შემდეგ რიცხვებში:

15 თებერვალი;  17 თებერვალი; 18 თებერვალი ; 

 11.00 სთ-დან 16.00სთ-მდე.წარმოსადგენი დოკუმენტები:  
საბაკალავრო პროგრამებზე 


► ატესტატის ასლი

► სტუდენტის სასწავლო ბარათი

► მშობლიურ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი

► ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ

► პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი

 

სამაგისტრო პროგრამებზე 

► ბაკალავრის დიპლომის და დიპლომის დანართის ასლი

► სტუდენტის სასწავლო ბარათი

► მშობლიურ უნივერსიტეტში ჩარიცხვის ბრძანების ასლი

► ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ

► პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი