085

2020-09-05

ონლაინ რეგისტრაცია პირველკურსელთათვის!

 პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

 სტუდენტები, რომლებიც რეგისტრაციისთვის ჯერ არ გამოცხადებულან უნივერსიტეტში შეუძლიათ დარეგისტრირდნენ ონლაინ შემდეგ ბმულზე: https://tou1.ini.ge/online-register/start

 გაითვალისწინეთ, რომ აღნიშნულ ლინკზე რეგისტრაციის შემთხვევაში საჭირო აღარ არის უნივერსიტეტში დოკუმენტების წარმოდგენა და ხელმორედ რეგისტრაცია!