085

2021-09-13

პირველკურსელთა რეგისტრაცია (13-24 სექტემბერი)

პირველკურსელთა რეგისტრაცია დაიწყო! 

გთხოვთ, გაიაროთ ონლაინ რეგისტრაცია არაუგვიანეს 24 სექტემბრისა.

რეგისტრაციის პროცესში დაგჭირდებათ შემდეგი დოკუმენტების ატვირთვა:

- განცხადება;
- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
- საშუალო სკოლის დამთავრების ატესტატი ან ცნობა სკოლიდან ან იუსტიციის სახლიდან ან პროფესიული განათლების დიპლომი;
- ფოტო-სურათი;
- სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის).

მიჰყევით ბმულს: https://tou1.ini.ge/online-register/bachelor