085

2019-08-31

პირველკურსელთა საყურადღებოდ!

 სწავლა თბილისის ღია უნივერსიტეტში დაიწყება 16 სექტემბერს!

ერთიანი ეროვნული გამოცდებით თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტში სწავლის უფლებამოპოვებული აბიტურიენტების რეგისტრაცია იწარმოებს 2 სექტემბრიდან -13 სექტემბრის ჩათვლით, სამუშაო დღეებში, 10.00 სთ -17.00 სთ-მდე, ოთახი N108
შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის # 2 (ვაკე-საბურთალოს კვეთა)
ტელ. 2 40-29-47; 2 40-29-48.


წარმოსადგენი დოკუმენტები:
პირადობის მოწმობის ასლი;
საშუალო სკოლის დამთავრების ატესტატი (დედანი) ;
ფერადი ფოტოსურათი 2 ცალი, ზომით 3 X 4 ნაბეჭდი და ელექტრონული ვერსია დისკზე;
სამხედრო აღრიცხვის მოწმობის ასლი (ვაჟებისათვის);
სწავლის წლიური საფასურის ნახევრის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი.


საბანკო რეკვიზიტებია:
ს/კ 202192643
ბანკი - საქართველოს ბანკი
ანგ. GE34BG0000000966951100
საბანკო კოდი BAGAGE22
! თანხის გადახდისას საფუძველში მიუთითეთ სახელი, გვარი და პირადი ნომერი