085

2020-01-15

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის ჩინური ენის სასწავლო პროგრამა!

თბილისის ღია უნივერსიტეტის კონფუცის ინსტიტუტი ახორციელებს ჩინური ენის უფასო სწავლებას ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომელთათვის.

სალექციო კურსს გაუძღვებიან ჩინელი პროფესორები. აღნიშნული კურსი ითვალისწინებს, სასაუბრო და წერითი უნარების განვითარებას საწყისი დონიდან და საზაფხულო სკოლას ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ლანჭოუს უნივერსიტეტში.

თბილისის ღია უნივერსიტეტის კონფუცის კლასი, ასევე, სთავაზობს სხვა საჯარო დაწესებულებებს ჩინური ენის უფასო კურსებში ჩართვას.

საკონტაქტო პირები თბილისის ღია უნივერსიტეტიდან:

ზაურ ამილახვარი თბილისის ღია უნივერსიტეტის მმართველობითი საბჭოს პრეზიდენტი, სამართლის დოქტორი, პროფესორი.

ტელ.: 599920023; 592733300; [email protected]. Edu.ge

 

ლუ იუჯინგ Lu Yujing ენათმეცნიერების პროფესორი

[email protected]

 

უჩა მეტრეველი თარჯიმანი, კომფუცის ინსტიტუტის მენეჯერი

ტელ.: 571197776; [email protected]

 

პროგრამაში ჩართული ფინანსთა სამინისტროს თანამშრომელები:

 

 1. თეონა ხუციშვილი

დავების განხილვის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

 

 1. ნათია შარაბიძე

დავების განხილვის სამსახურის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

 

 1. ედუარდ კვარაცხელია

დავების განხილვის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

 

 1. დიანა კვარაცხელია

 

 1. ია ჯანიაშვილი

საგადასახადო და საბაჟო პოლიტიკის დეპარტამენტის მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი;

 

 1. ანნა რუსიეიშვილი

სახელმწიფო ვალის დეპარტამენტის ევროინტეგრაციის და პროგრამების სამმართველოს მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი

 

 1. თამთა კიკოლაშვილი

იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მთავრობასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

 

 1. თამარ ტალახაძე

იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

 

 1. ასმათ გვარამაძე

იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მთავრობასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

 

 1. ნინო ათუაშვილი

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

 

 1. სოფია გამჯაშვილი

იურიდიული დეპარტამენტის პარლამენტთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი

 

 1. რუსუდან გაბუნია

იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მთავრობასთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

 

 1. მარიამ ხუციშვილი

შემოსავლების სამსახურის სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტის მთავარი ოპერატიული ოფიცერი

 

 1. ნატო მარუქაშვილი

შემოსავლების სამსახურის სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი მონიტორ-ოფიცერი

 

 1. სოსო ძამსაშვილი

შემოსავლების სამსახურის სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი მონიტორ-ოფიცერი

 

 1. ტატიანა კობერიძე

შემოსავლების სამსახურის სამსახურებრივი მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ოპერატიული-ოფიცერი

 

 1. ნინო გურჩიანი

იურიდიული დეპარტამენტის სამართლებრივი უზრუნველყოფისა და მთავრობასთან ურთიერთობის სამმართველოს უმცროსი სპეციალისტი

 

 1. ბექა ჩხაიძე

 იურიდიული დეპარტამენტი შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებული პირი

 

 1. დავით მოლოდინი

იურიდიული დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

 

 1. ალექსანდრე რუსია

იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოს უფროსი სპეციალისტი

 

 1. გიორგი ბარბაქაძე

იურიდიული დეპარტამენტის სასამართლოებთან ურთიერთობის სამმართველოს    უფროსი სპეციალისტი

          

 

 

 

პროგრამაში ჩართვის მიზნით, საკონტაქტო პირები საქართველოს ფინანსთა სამინისტროდან:

 

ნათია შარაბიძე დავების განხილვის სამსახური

ტელ.: 577052111; 2261391  [email protected]

 

თეონა ხუციშვილი დავების განხილვის სამსახური

ტელ.: 599080332; 2261642 [email protected]

 

თამთა კიკოლაშვილი იურიდიული დეპარტამენტი

ტელ.: 557130726; 2261406 [email protected]