085

2020-09-23

სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხულთა პირველადი სია

გთავაზობთ თბილისის ღია უნივერსიტეტში სამაგისტრო პროგრამებზე ჩარიცხულთა პირველად სიას:

სამართალმცოდნეობა

ბიზნესის ადმინისტრირება

ეროვნული და საერთაშორისო უსაფრთხოება