085

2019-11-04

სამედიცინო განათლების საერთაშორისო ასოციაციის (AMEE)- ტრენინგი!

თბილისის ღია უნივერსიტეტის მედიცინის სკოლის დეკანმა ასოცირებულმა პროფესორმა ჯილდა ჭეიშვილმა Jil Da მონაწილეობა მიიღო სამედიცინო განათლების საერთაშორისო ასოციაციის (AMEE)- ტრენინგში, "ESMEA - ძირითადი უნარ-ჩვევები სამედიცინო განათლებაში: შეფასების მეთოდები“.

ტრენინგს გაუძღვა სამედიცინო განათლების საერთაშორისო ასოციაციის პრეზიდენტი, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის კონსულტანტი სამედიცინო განათლების საკითხებში, პროფესორი ტრევორ გიბსი.