085

2018-01-14

სტუდენტური მეცნიერება- 2017

კონფერენციაში სახელწოდებით "სტუდენტური მეცნიერება- 2017"- მონაწილეობა თბილისის ღია უნივერსიტეტის, გურამ თავართქილაძის სასწავლო უნივერსიტეტისა და გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის წარმომადგენლებმა მიიღეს.