085

2021-03-24

თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალის შესარჩევი კონკურსის შედეგები

       

                                      სამართლის სკოლა

 1. გოგა კიკილაშვილი - საჯარო (ადმინისტრაციული) სამართალი - ასოცირებული პროფესორი
 2. ალექსანდრე წულაძე - კერძო სამართალი - ასოცირებული პროფესორი
 3. ნიკა ასვანუა - საჯარო სამართალი - ასისტენტ-პროფესორი
 4. კარლო ნიკოლეიშვილი - სისხლის სამართალი - ასისტენტი
 5. ნინო ქოჩიაშვილი - კერძო სამართალი - ასისტენტი

 

                                                

                    ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

 

 1. მარინე ვეკუა - ჟურნალისტიკა და რეპირტიორობა - პროფესორი
 2. ხატია შევარდნაძე - ქართული ფილოლოგია - პროფესორი
 3. მექი ლობჟანიძე - ფილოსოფია და ეთიკა - პროფესორი
 4. დავით პიპინაშვილი - საერთაშორისო ურთიერთობები - ასოცირებული პროფესორი
 5. ვასილ სიხარულიძე - საერთაშორისო ურთიერთობები - ასოცირებული პროფესორი
 6. ზურაბ დარჩიაშვილი - საერთაშორისო ურთიერთობები - ასოცირებული პროფესორი
 7. დავით ბუჯიაშვილი - საერთაშორისო ურთიერთობები - ასოცირებული პროფესორი
 8. მიხეილ უკლება - საერთაშორისო ურთიერთობები ასოცირებული პროფესორი
 9. ნოშრევან ლომთათიძე - საერთაშორისო ურთიერთობები - ასოცირებული პროფესორი
 10. არჩილ ყარაულაშვილი - საერთაშორისო ურთიერთობები - ასოცირებული პროფესორი
 11. ეკატერინე ჩინჩალაძე - ფსიქოლოგია - ასოცირებული პროფესორი
 12. თამარ ჩარკვიანი - სოციოლოგია- ასოცირებული პროფესორი
 13. ლევან გახელაძე - ჟურნალისტიკა და რეპირტიორობა - ასოცირებული პროფესორი 
 14. მანანა გოშაძე - ქართული ფილოლოგია - ასოცირებული პროფესორი
 15. ნინო სეფაშვილი - სოციოლოგია და კულტურის კვლევები - ასოცირებული პროფესორი
 16. იური ფოფხაძე - ჟურნალისტიკა და რეპირტიორობა -  ასოცირებული პროფესორი
 17. ლელა კურდღელაშვილი - ჟურნალისტიკა და რეპირტიორობა- ასისტენტ - პროფესორი