085

2020-07-07

თბილისის ღია უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამას აკრედიტაცია მიენიჭა!

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, თბილისის ღია უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო პროგრამას მიენიჭა სრული, უპირობო აკრედიტაცია.

პროგრამაზე პირველი ნაკადის მიიღება 2021 წლის სექტემბერში.