085

2020-04-30

თბილისის ღია უნივერსიტეტს ორი პროფესიული პროგრამის განხორციელების უფლება მიენიჭა!

2020 წლის 13 აპრილს, პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს მიერ თბილსის ღია სასწავლო უნივერსიტეტს მიენიჭა პროფესიული გადამზადების ორი პროგრამის - ,,ქალაქის/დედაქალაქის გიდი" და ,,ტუროპერატორი - რეგიონული დონე" - განხორციელების უფლება.