085

2020-01-23

TOU-სა და ინოვაციურ პლატფორმა ,,ჰირო“-ს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა!

სტუდენტების და კურსდამთავრებულების დასაქმების ხელშეწყობის ფარგლებში თბილისის ღია უნივერსიტეტის კარიერულ ცენტრსა და ინოვაციურ პლატფორმა ,,ჰირო“-ს შორის შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა.