085

2019-05-06

წვდომა ,,ელსევიერის" ბაზებზე

რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდთან თანამშრომლობის შედეგად შესაძლებელი გახდა  თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტის აკადემიური პერსონალისა და სტუდენტებისთვის  ღია წვდომა ელსევიერის შემდეგ ბაზებზე: Scopus; Science Direct; Scival Funding(Funding Institutional). 

ბაზებით სარგებლობისათვის უნდა გაიაროთ რეგისტარცია შესაბამისი ბაზის სარეგისტრაციო ველში.

რეგისტრაციისთვის აუცილებელი პირობაა გქონდეთ უნივერსიტეტის ელექტრონული ფოსტა. 

აღნიშნულ ბაზებზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ უნივერსიტეტის შენობიდან.

დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკას.