085

2019-06-14

უცხოელმა სტუდენტებმა სემესტრის წარმატებით დასრულება აღნიშნეს

2019 წლის 11 ივნისს თბილისის ღია უნივესტიტეტში მედიცინის ფაკულტეტის უცხოელმა სტუდენტებმა აღნიშნეს სემესტრის წარმატებით დასრულება.

მათ ქართულ ენაზე წარადგინეს პრეზენტაციები რომელიც ეხებოდა ქართულ, ინდურ და სხვა ქვეყნების ტრადიციებს, კულტურასა და მათ შორის სამზარეულოს.