მედიცინის სკოლის ადმინისტრაცია

085

ჯილდა ჭეიშვილი

ჯილდა ჭეიშვილი

მედიცინის სკოლის დეკანი [email protected] ტელ, ოთახი: (+995) (32) 2402946 (* 702)