მედიცინის სკოლის ადმინისტრაცია

085

ჯილდა ჭეიშვილი

ჯილდა ჭეიშვილი

მედიცინის საერთაშორისო სკოლის დეკანი [email protected] ტელ, ოთახი: (+995) (32) 2402946 (* 702)
ანა ქასრაშვილი

ანა ქასრაშვილი

მედიცინის საერთაშორისო სკოლის მენეჯერი [email protected] ტელ, ოთახი: (+995) (32) 2402946 (* 701)