085

სპორტული კლუბი

სტუდენტური ცხოვრება, სასწავლო პროცესის პარალელურად, დამატებითი აქტივობების გარეშე წარმოუდგენელია. თბილისის ღია უნივერსიტეტი მაქსიმალურადაა ორიენტირებული სტუდენტების ინტერესებზე. შესაბამისად, მათ სწორედ თავიანთ სურვილებსა და ინიციატივებზე მორგებულ, სხვადასხვა მიმართულების: სპორტულ, კულტურულ თუ შემეცნებით კლუბს სთავაზობს, სადაც სტუდენტები საერთო ინტერესების ირგვლივ ერთიანდებიან. თემატური კლუბები, მაღალი ხარისხის აკადემიური ცოდნის პარალელურად, მათ თვითრეალიზაციისა და ინტერესების სფეროების განვითარების საშუალებას აძლევს.

ირინა მარგიშვილი, კარიერული ცენტრის ხელმძღვანელი
ტელეფონი: 2 40 29 46
ელ. ფოსტა: [email protected]