085

2019 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მისაღები საგანმანათლებლო პროგრამების საფასური და ადგილების რაოდენობა:

ბაკალავრიატი

საფეხური საგანმანათლებლო პროგრამა  წლიური საფასური (ლარი) მისაღები ადგილების რ-ბა
ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 2490 550
ბაკალავრიატი ტურიზმი 2250 350
ბაკალავრიატი სატრანსპორტო ლოგისტიკური პროცესების მენეჯმენტი 2250 100
ბაკალავრიატი ჟურნალისტიკა 2250 350
ბაკალავრიატი ინგლისური ფილოლოგია 2250 200
ბაკალავრიატი საერთაშორისო ურთიერთობები 2250 350
ბაკალავრიატი სამართალმცოდნეობა 2490 550მაგისტრატურა

საფეხური საგანმანათლებლო პროგრამა წლიური საფასური (ლარი) მისაღები ადგილების რ-ბა ტესტის ტიპი
მაგისტრატურა სისხლის სამართალი 2490ლ 40 C
მაგისტრატურა კერძო (ბიზნეს)  სამართალი 2490ლ 70 C
მაგისტრატურა ბიზნესის ადმინისტრირება 2250ლ 70 B
მაგისტრატურა საერთაშორისო ურთიერთობები 2250ლ 40 A