085

2019 წლის ერთიან ეროვნულ გამოცდებზე მისაღები საგანმანათლებლო პროგრამების საფასური და ადგილების რაოდენობა:

ბაკალავრიატი

საფეხური საგანმანათლებლო პროგრამა  წლიური საფასური (ლარი) მისაღები ადგილების რ-ბა
ბაკალავრიატი ბიზნესის ადმინისტრირება 2490 500
ბაკალავრიატი ტურიზმი 2490 500
ბაკალავრიატი ჟურნალისტიკა 2250 300
ბაკალავრიატი ინგლისური ფილოლოგია 2250 300
ბაკალავრიატი საერთაშორისო ურთიერთობები 2490 300
ბაკალავრიატი სამართალმცოდნეობა 2490 500მაგისტრატურა

საფეხური საგანმანათლებლო პროგრამა წლიური საფასური (ლარი) მისაღები ადგილების რ-ბა ტესტის ტიპი
მაგისტრატურა სისხლის სამართალი 2490ლ 40 C
მაგისტრატურა კერძო (ბიზნეს)  სამართალი 2490ლ 70 C
მაგისტრატურა ბიზნესის ადმინისტრირება 2250ლ 70 B
მაგისტრატურა საერთაშორისო ურთიერთობები 2250ლ 40 A